وبلاگ

طرحواره های شناختی، الگوهای فکری و اعتقادی هستند که در طول زندگی شکل می گیرند و به طور ناخودآگاه رفتار و احساسات ما را
وابستگی افراطی وبیمارگونه یک حالت روانی است که در آن فرد به شدت به فرد دیگری یا یک فعالیت خاص وابسته می شود. این
تنبلی و اهمال کاری، دو مشکل رایج هستند که می توانند زندگی افراد را به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار دهند. این رفتارها
خیانت یکی از مسائل پیچیده و حساس در روابط زناشویی است که می تواند عواقب جبران ناپذیری برای زوجین داشته باشد. از جمله مواردی
در دورانی که روابط زناشویی به شکست نزدیک می شوند، مشاوره طلاق می تواند به عنوان یک راهکار موثر برای حل مسائل و پیشگیری