درباره ما

دکتر سروش غفاری روانشناس، روان درمانگر، ‌زوج درمانگر و سکس تراپیست

دارای‌ مدرک دکترای روانشناسی سلامت، عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، انجمن روانشناسی ایران

10+

سال تجربه

۸۰۰+

کمک به بیماران تست

92%

کمک به مشتریان تست

گواهینامه ها تست
01

عنوان روند تست

در این قسمت نیاز به محتوا درمورد روند انجام مشاورتون هست

02

زمان سنجی

در این قسمت نیاز به محتوا درمورد روند انجام مشاورتون هست

03

درخواست

در این قسمت نیاز به محتوا درمورد روند انجام مشاورتون هست

04

زمان سنجی

در این قسمت نیاز به محتوا درمورد روند انجام مشاورتون هست

گالری تصاویر
درخواست مشاوره